MANGOR STUDIO 

indretning med omtanke

 

Lotte Lior Mangor

arkitekt cand. arch.

Risvang Allé 25

8200 Aarhus N.

Mail: kontakt@lottemangor.dk

Mobil: 2681 3091

 • Sort Facebook ikon
 • Sort LinkedIn ikon
 • Sort Pinterest Icon
 • Sort Instagram Icon

© 2020 MANGOR STUDIO - indretning med omtanke

De 7 designprincipper - baggrunden for bæredygtig indretning

Opdateret: mar. 8

MANGOR STUDIO har udviklet 7 designprincipper ud fra en vision om at skabe bæredygtig indretning. Rum og design påvirker os psykologisk som fysiologisk. De 7 designpricipper tager afsæt i de faktorer, der udgør et rum og giver en rumlig oplevelse. Dette understøttes af faktuel viden samt min personlige erfaring i branchen. Bag principperne ligger ydermere en refleksion og semi-ideologisk tilgang til livet og arkitektfaget som helhed samt et ønske om at gøre det hele lidt mere enkelt.Bevidst eller ubevidst, vi forholder os til de rum, vi lever og færdes i - hjemmet, arbejdet, klubben, offentlige instanser, butikker mv. Vi synes noget og mærker noget. Hvert rums volumen, loftshøjden, måden man kommer ind og går ud på, dagslysforhold, farver, materialesammensætning, strukturer, møblering og belysning – alle elementer i en indretning har betydning for, hvad vi oplever.De unødvendige lag skrælles væk


At leve bæredygtigt er blevet en livsstil for mange. Men hvad vil det sige at leve bæredygtigt? Tilgangen er individuel.

For mig er bæredygtighed forbundet med opmærksomhed, viden og almindelig sund fornuft. Det er en måde at tænke og leve på, hvor tilvalg og fravalg giver mening og værdi, set ind i et større perspektiv. Hvor der ligger et ansvar og en forpligtelse til at reagere på og tage stilling til ny viden omkring det, der er uhensigtsmæssigt for mennesker og miljø.


Siden jeg blev uddannet møbel- og rumarkitekt i 2003 har grønt design og bæredygtig arkitektur vundet mere og mere indpas - og det er vejen frem. Der bliver arbejdet med genbrug i byggematerialer, klimatilpasning og forgrønning af områder samt implementeret energibesparende løsninger i bygninger. Der er fokus på at adfærdsdesigne rammer, så det gør det nemt for mennesker at agere bæredygtigt. I møbelindustrien har mange producenter gjort bæredygtige tiltag i forhold til drift, produktion, materialer, fragt og emballage.


Gennem alle årene har jeg været optaget af at optimere og skære det unødvendige fra. Ligefra elementer i min egen husholdning, som visse fødevarer og emballage (som alligevel bare skulle smides ud), - til materielle goder og fornøjelser. Hvorfor købe, hvis det ikke er nødvendigt?


Gradvist fik den tankegang også indflydelse på mit arbejdsliv. I erfaringens lys begyndte jeg at skrælle de unødvendige lag væk og komme ind til kernen af faget. Hvorfor ikke bruge tiden hos kunderne og lave løsningerne på stedet frem for ved tegnebordet? Hvorfor betale ekstra for arkitekttegninger, når kunden kan få ideerne med det samme i det omfang, det lod sig gøre? Ofte kommer ideerne under samtalen med kunden og fremvisningen af lokation. Det er bæredygtighed i økonomi, kommunikation og proces. Den idé fik lov til at vokse og blev afprøvet. En konsultation blev opdelt i 2; en startpakke på 3 timer og en videre bearbejdning på x-antal timer. Det viste sig, at kunden foretrak startpakken og at det var nok til at komme videre. En bonusgevinst ved dette er, at kunden bliver mere involveret i sit eget projekt og en konsultation bliver mere dynamisk og legende.
Hvorfor ikke bruge tiden hos kunderne og lave løsningerne på stedet - frem for ved tegnebordet?Bæredygtig indretning handler om meget mere end økologi og bæredygtig producerede produkter. Det er indretning med omtanke for alle de bløde (menneskelige) og hårde (materielle og visuelle) faktorer, der udgør et rum - og lidt til. For det er med omtanke for miljøet, for klimaet, for os selv og hinanden. Alt er bundet sammen og er vanskeligt at adskille og bearbejde særskilt. De 7 designprincipper er en måde at skabe en bevidsthed omkring det, der omgiver os 24/7, og en hjælp til at identificere eventuelle problematikker.


Jeg har en vision om, at vi skal se vores indemiljøer som en investering i os selv og hinanden.

Vi skal være lige så oplyste på kvaliteten af indemiljøerne, som på sundhed, motion og alt muligt andet. Et hjem er ikke bare et hjem. En arbejdsplads er ikke bare en arbejdsplads. Det er rammen om vores liv.


Designprincipperne omhandler

 1. Trivsel og relation: Rum og design påvirker psykologisk og fysiologisk og måden, vi er sammen på. Stemningsværdier og funktionsværdier

 2. Indeklima og sundhed: Lys, luft, ventilation, akustik, temperatur og renhed. Faktorer, der kan have indvirkning på sundheden

 3. Funktion og æstetik: Hvad skal rummet kunne? hvilken stemning skal der være? Visuel støj, rod, uhensigtsmæssig brug eller ageren, for mange ting eller aktiviteter kan skabe ubalancer

 4. Materialer og farver: Kontraster, sammenhæng, balance og synergi i rum = identitet

 5. Vedligehold og genbrug: Kvalitet og god vedligehold skaber værdi og besparelser på den lange bane

 6. Økonomi: Investering med omtanke (undgå fejlkøb). Tid, tilgængelig viden og kompetence

 7. Kommunikation: Rummenes tydelige kommunikation. Gennemsigtig i samarbejde, pris og proces 


Designprincipperne pakkes ud i blog’en.

God læsning!

Med venlig hilsen

Lotte Lior Mangor

Arkitekt cand. arch.

#bæredygtigindretning #indretningmedomtanke #de7designprincipper #mangorstudio