top of page

De 7 designprincipper - baggrunden for indretning med omtanke

Opdateret: 17. feb. 2022

Vi skal se vores indemiljøer som en investering i os selv og hinanden. Vi skal være lige så oplyste på kvaliteten af indemiljøer, som på sundhed, kost og motion osv. Et hjem er ikke bare et hjem. En arbejdsplads er ikke bare en arbejdsplads. Det er de fysiske rammer om vores liv. MANGOR STUDIO har udviklet 7 designprincipper ud fra en vision om at skabe indretning med omtanke. En måde at tænke bæredygtig indretning på, som favner mennesker, rum, arkitektur og miljø. Principperne er tænkt som et dialogværktøj, et overblik over indretningens mange facetter samt et ønske om at gøre det hele lidt mere enkelt og løsningsorienteret.Siden jeg blev uddannet møbel- og rumarkitekt i 2003 har grønt design og bæredygtig arkitektur vundet mere og mere indpas. Der bliver arbejdet med genbrug i byggematerialer, klimatilpasning og forgrønning af områder samt implementeret energibesparende løsninger i bygninger. Der er fokus på at (gen)integrere naturen i det bebyggede rum og adfærdsdesigne rammer, så det gør det nemt for mennesker at agere bæredygtigt. I møbelindustrien har mange producenter gjort bæredygtige tiltag i forhold til drift, produktion, materialer, fragt og emballage. Og det er vejen frem ... men at ændre ydre rammer gør ikke en bæredygtig indretning alene. De menneskelige hensyn, de psykologiske og de fysiologiske mekanismer spiller også ind.


Gennem små rumstudier og observationer har det optaget mig, hvordan fysiske forandringer kan skabe adfærdsændringer, nye oplevelser, øget trivsel og sundhed. Rum og design påvirker psykologisk som fysiologisk. Ikke alle ser det, men alle registrerer det. Bevidst eller ubevidst forholder vi os til de rum, vi lever og færdes i - hjemmet, arbejdet, klubben, butikker mv. Vi synes noget og mærker noget der, hvor vi er. Rummene kommunikerer til os - både i størrelse og form, måden vi kommer ind og går ud på, -i lyset, farverne, materialesammensætningen og møbleringen. Stemninger, funktioner og usynlige faktorer som temperaturer og lugte – alle elementer i et rum har betydning for, hvad vi oplever og hvordan vi agerer.


I mit virke som arkitekt har jeg oplevet pludselige besparelser i byggeri, som har forringet indemiljøer og kvaliteten af rum og den rumlige oplevelse. Jeg har været vidne til mennesker, der ikke har kunnet holde ud at opholde sig indendøre i dyrt prestigebyggeri pga. dårligt indeklima. Jeg har erfaret sjusk og uigennemtænkte løsninger, som kunne have været undgået (og som har været for dyre at ændre på efterfølgende). Jeg har talt med håndværkere, som i deres iver for at synliggøre netop deres kompetence - f.eks i placering af installationer - glemmer at tænke helhed og at rummene skal tages i brug og indrettes efterfølgende. Jeg har erfaret "the missing link" mellem bygningsarkitekten og brugeren, at brugeren ganske enkelt ikke har forstået intentionen med rummene, tager det i brug på baggrund af en misforstået tilgang til det og ikke føler, at det dækker behovene(!)


Hvad er pointen med at bygge og skabe rum, hvis vi ikke gør os umage med at bygge til de mennesker, som skal bruge det? Hvad er pointen med at bruge svimlende mange penge på mursten, hvis rummene er ulidelige at være i? Hvad er pointen med at lave en indbydende indretning, hvis den ikke er tænkt ind fra starten af og kolliderer med installationer? Hvad er pointen med gode arkitektoniske intentioner, hvis de ikke bliver formidlet og forstået?


Pointen er, at ved at være på forkant og være i dialog kan fejl og misforståelser mindskes betragteligt. På den lange bane er det billigere og kvaliteten og tilfredsheden af det bebyggede miljø øges.


Når alt kommer til alt former vi i første omgang husene, inden de sidenhen begynder at forme os. Så lad os gøre os umage og sigte efter de mest hensigtsmæssige løsninger fra starten af.De unødvendige lag skrælles væk og en designfilosofi bliver født ...


Indretning med omtanke er funderet i en kritisk tilgang til det bebyggede miljø og de rum, der omgiver os. Det er et ønske om at skabe dialog og om, at vi kan gøre det hele lidt bedre. Det er forbundet med opmærksomhed på, viden om og almindelig sund fornuft i forhold til mennesker, rum, arkitektur og miljø. Hvor der ligger et ansvar og en forpligtelse til at reagere på og tage stilling til det, der er uhensigtsmæssigt.


Jeg er optaget af at skære det unødvendige fra og blive skarp på, hvad som giver værdi. Penge kan købe alt, men er det den bedste og mest tilfredsstillende løsning på den lange bane? Det mener jeg ikke. Penge er gode at have, men betydningen af den kreative proces i at finde en løsning, som er skræddersyet til de givne fysiske rammer, kundens behov og pengepung står over det, at kunne købe sig til enhver løsning. Hvorfor investere, hvis det ikke er nødvendigt? Hvorfor bygge til, hvis de eksisterende rammer kan løse opgaven? Sidstnævnte gjorde det muligt for undertegnede med familie at bo på under 70 m2 i over 10 år. Læs casen her


Hellere bruge tiden hos kunderne og lave løsningerne på stedet frem for ved tegnebordet
Når unødvendige lag skrælles væk står kernen tydeligere frem. Hvad er egentlig vigtigt? MANGOR STUDIO fokuserer på ideerne - og ikke så meget de fordyrende processer, som det at lave arkitekttegninger. Ideerne er bærende for ethvert projekt. Man betaler en arkitekt for at komme med ideer. Ideerne er det vigtigste. Hellere bruge tiden hos kunderne og lave løsningerne på stedet frem for ved tegnebordet. Hvorfor betale ekstra for fordyrende arkitekttegninger, hvis det kan undgås?

Designfilosofien bag indretning med omtanke udspringer af holistisk og helhedstænkende måde at tilgå indretning på, som favner de bløde (menneskelige) og hårde (materielle) faktorer, der udgør et rum - og lidt til. For det er med omtanke for miljøet, for klimaet, for os selv og hinanden. Alt er bundet sammen og er vanskeligt at adskille og bearbejde særskilt.


De 7 designprincipper er tænkt som et dialogværktøj, en måde at skabe en bevidsthed omkring de rammer, der omgiver os 24/7, og en hjælp til at identificere fysiske problematikker. Intet af det er nyt. Det nye består i at se det i en sammenhæng, når vi taler om indretning.


Designprincipperne omhandler

  1. Trivsel og relation Rum og design påvirker os mennesker både psykisk og fysisk. Vi er derfor altid optagede af stemning og funktion

  2. Indeklima og sundhed Lys, luft, ventilation, akustik, temperatur og hygiejne er alle vigtige faktorer, der har indvirkning på sundheden og oplevelsen i rummet

  3. Funktion og æstetik Hvad skal rummet kunne? Hvilken stemning skal der være? Hvordan fjerner vi visuel støj, rod og uhensigtsmæssig brug og sikrer rette funktioner og rum i balance

  4. Materialer og farver Hvert rum skal have sin identitet. Vi ser derfor på kontraster, sammenhæng, balance og synergi i rummet.

  5. Vedligehold og genbrug Vi har fokus på at kvalitet og godt vedligehold skaber værdi og besparelser på den lange bane

  6. Økonomi Alle projekter skal være investeringer med omtanke. Også indretning med omtanke. Konceptet er skræddersyet til din økonomi, så du får mest mulig rådgivning og inspiration for pengene

  7. Kommunikation og indretning Rum skaber indtryk i sit udtryk. De fysiske omgivelser kommunikerer og inviterer indenfor - eller det modsatte. Kommunikation handler også om gennemsigtighed i samarbejde, pris og proces og at løsningen ofte ligger gemt i dine svar.

Tak fordi du læste med!

Med venlig hilsen

Lotte Lior Mangor

arkitekt cand. arch.


MANGOR STUDIO

#bæredygtigindretning #indretningmedomtanke #designfilosofi #de7designprincipper #mangorstudio

249 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page