top of page
tandlaegerneryesgade-indretning-lottemangor_mangorstudio_edited.jpg

Invitér naturen
indenfor

Biophilic Design

Menneskets behov for naturen tæt på

Biophilic design er et designkoncept, der direkte eller indirekte integrerer naturens helende kraft og naturelementer i det byggede miljø. Dette koncept hævder at tilbyde en bred vifte af fordele for mennesker i bygninger og bymiljøer, herunder sundhedsmæssige, psykiske, miljømæssige og økonomiske fordele. På byniveau siges Biophilic design også at bidrage til øget bæredygtighed og øget modstandsdygtighed over for klimaændringer.

 

Biofili refererer til menneskets iboende fascination af- og behov for natur samt oplevelsen af, at de rumlige forhold forbedrer trivslen. Vi har brug for naturen på et dybt og grundlæggende plan, men vi har ofte designet vores inde- og udemiljøer på måder, der både forringer og fremmedgør os fra naturen. Biophilic Design viser vejen mod at skabe sunde og produktive levesteder og arbejdsmiljøer for moderne mennesker ved at integrere naturens fordele.

 

Arkitektur og indemiljøer kan mærkes. Vi bliver fysiologisk og sanseligt påvirket af omgivelserne - og det har indflydelse på livskvaliteten. Der er f.eks. en direkte kobling mellem stresshormonet kortisol og det bebyggede miljø. Forskning fra skoler, hospitaler og daginstitutioner viser hvor vigtige parametre lys, lyd, farver, indretning, funktionalitet er for et vellykket byggeri. "Helbredende arkitektur" eller "helende arkitektur", som det også kaldes, er et kendt begreb inden for hospitalsbyggeri og har i hovedtræk til formål at designe omgivelserne, så de forkorter indlæggelsestider for patienterne, og skaber mindre stress for medarbejderne.

Formålet med Biophilic Design er, at designe omgivelser, som højner livskvalitet og velvære, skaber en bedre oplevelse for kunderne og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Biophilic Design bliver også kaldt "Architecture for life" og er sådan set ikke en ny opfindelse. Konceptet kan spores tusindvis af år tilbage, lang tid før det blev et koncept, men bare en naturlig måde at bygge på.

Biophilic Design kan visualiseres konkret med elementer fra naturen som lys, planter, vand, ild, udsigt til landskaber mm - eller via indirekte oplevelser f.eks ved at vise billeder af naturen, anvende naturalistiske former i design og materialer, fremkalde efterligninger af f.eks forskellige planteformationer og landskaber. Læs mere her

Inspiration

 

Læs blogindlægget Biofilistisk indretning af tandlægeklinik

Læs mere om Biophilic Design på Interface - Human spaces

Læs mere om helende arkitektur i denne rapport fra Aalborg Universitet Helende arkitektur

Læs mere om neuro-arkitektur og hvordan du indretter dit hjem, så det booster dit mentale helbred i denne artikel fra Bo Bedre 

tandlaegerneryesgade-indretning-lottemangor.jpg

MANGOR STUDIO TILBYDER I SAMARBEJDE MED DESIGNER OG UDSMYKNINGSKUNSTNER LISBET GERTZ BIOFILISTISKE INDRETNINGER AF KLINIKKER, ARBEJDSPLADSER, INSTITUTIONER MM. LÆS MERE ...

bottom of page