top of page
Tandlaegerneryesgade-indretning-lottemangor_edited_edited.jpg

Patienterne er meget begejstrede og kan godt se, at indretningen er gennemtænkt. Der er rigtig mange positive kommentarer på farvevalget ... 

Janne Lethan, tandlæge og indehaver af

Tandlægerne Ryesgade, Aarhus

Biofilistisk indretning

Benyt naturens rekreative egenskaber i din indretning

I samarbejde med designer og udsmykningskunster Lisbet Gertz tilbyder MANGOR STUDIO biofilistisk indretning, som er funderet i tankerne bag Biophilic Design. Konceptet er meget velegnet til klinikker - samt virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at forbedre indemiljøet.

Benyt naturens rekreative egenskaber i indretningen og styrk dit arbejdsmiljø og øg den positive kundeoplevelse. Integrering af naturens mange fordele bidrager ikke kun til sundhedsfremmende og rare indemiljøer, men kan også anvendes som en bevidst brandingstrategi af virksomheden værdier og profil. En biofilistisk indretning forbinder rum og natur gennem organiske former, naturelementer, farver og materialer; en genkendelig, æstetisk og jordnær reference, som for mange opleves behagelig og afstressende. En positiv distraktion. En oplevelse. En indirekte lindring!? Biophilic design har mange unikke fordele. Det er ikke kun dine kunder, der kommer til at nyde godt af omgivelserne, det gør du og dine medarbejdere også. 

En biofilistisk indretning er en investering i kundernes såvel som medarbejdernes velvære og trivsel - og  er en god investering for forretningen. Sunde indemiljøer forbedrer ydeevnen. Indbydende og originale omgivelser brander virksomheden. Kunderne husker stedet, de fortæller om det til andre og vender tilbage igen. Arbejdsmiljøet forbedres der, hvor der også er fokus på de fysiske rammer - og innovative arbejdspladser tiltrækker talent.

Jannes tandlægeklinik vandt prisen "Danmarks bedste venteværelse" i Lægens Bord. Læs mere om klinikkens indretning her 

Koncept

Alle biofilistiske indretninger er unikke og prisen varierer fra projekt til projekt. Konceptet søger at efterligne naturen ved bevidst at integrerer elementer fra naturen for at skabe sundere og gladere indemiljøer. Biofile principper kan integreres i mere eller mindre omfang afhængig af projektet størrelse og muligheder. Læs mere om formen nedenfor. Læs mere om selve indretningsprocessen under erhverv

tandlaegerneryesgade-indretning-lotteman
Direkte naturoplevelse

Direkte kontakt med naturen i Biophilic design er afgørende for at skabe en forbindelse mellem mennesker og de naturlige elementer. Det omfatter:

 

LYS kan skabe bevægelse og skygger, i form af direkte dagslys eller som en kunstig fremstilling heraf. Lys spiller en vigtig rolle for menneskers trivsel. Årets gang og døgnrytmen styres gennem lyset. Bevidstheden om VEJRET har en fundamental betydning for menneskets overlevelse - og vejrsimulationer eller direkte kontakt til vejret gennem vinduespartier er vigtigt i Biophilic design. LUFT, luftkvaliteten, temperaturer og fugtindholdet kan styres gennem mekanisk ventilation eller manuelt og en variation af luften kan øge produktivitet og komfort. VAND har sammen med PLANTER adskillige sundhedsmæssige fordele for krop, sind og indeklima og kan mindske stress samt øge tilfredshed og produktivitet. Vand og planter kan inkorporeres i vådområder som f.eks akvarie eller vandvæg, grønne planteområder og plantevægge. ILD er vanskeligere at inkorporere, men kan under rette forhold give farve, varme og bevægelse til omgivelserne, som er behageligt. NATURLIGE LANDSKABER kan integreres gennem udsigter til landskaber eller haver og gennem adgang til disse. Interaktionen med DYR fremmer glæde og interesse og kan faciliteres gennem akvarier, grønne områder og foderautomater til f.eks fugle og vildt.

tandlaegerneryesgade-indretning-lotteman
Indirekte naturoplevelse

Indirekte naturoplevelse i Biophilic design involverer  illustrationer og gengivelser af naturen. Det er for eksempel:

 

NATUR ILLUSTRATIONER og NATURALISTISKE FORMER er følelsesmæssigt og intellektuelt tilfredsstillende for mennesker, og kan integreres gennem billeder, arkitektur, skulpturer, videoer og vægudsmykning som et tapet eller væg maleri. Scener fra naturen, såsom skove, bjerge eller landskaber (fra f.eks. lokalområdet) vækker genkendelighed og giver en visuel forbindelse til udendørsmiljøet. Biomorfe MØNSTRE og GEOMETRIER, som ses i naturen, kan også gengives i flader og konstruktioner. Selvom disse mønstre i sig selv ikke er levende, opfatter vores hjerner dem som repræsentationer af levende organismer. Brugen af NATURLIGE MATERIALER så som træ og sten appellerer til menneskers sanser og intellekt. Ændringer i overfladen og TIDENS PATINA ses i brugen af organiske materialer og giver forståelse for miljøets påvirkning over tid. Afdæmpede og rolige FARVER som forskellige nuancer af brun samt grønne og blå nuancer anvendes i Biophilic design. Lyse farver kan have en negativ effekt.

tandlaegerneryesgade-diskdesign-lotteman
Oplevelsen af rum og sted

Oplevelsen af rum og sted i Biophilic design tager sigte efter at forbedre velvære ved hjælp af de rumlige relationer og omhandler bl.a. følgende principper:

Kulturel og økologisk tilknytning til stedet: At skabe en kulturel forbindelse til det fysiske sted fremmer menneskelig tilknytning og identitet. Dette kan opnås ved at integrere områdets geografi og historie i designet og skabe økosystemer, der understøtter naturlig flora og fauna.

Behagelige og nærende omgivelser: For at fremme trivsel tilbydes både områder til tilbagetrækning og nærvær, såsom afskærmede rum med ændret belysning, samt rummelige og åbne områder.

Klart definerede rum: Ved at have tydeligt afgrænsede rum og integrere et centralt fokuspunkt i designet øges tilfredsheden og ydeevnen.

Overgangsrum: Disse rum fungerer som forbindelsen mellem det indre og det ydre, såsom ankomstområder og andre områder, der muliggør tryg og klar bevægelse i miljøet. Tydelige markeringer er afgørende for at lette denne overgang.

 

bottom of page