Din rolle
Forberedelse til 3 timers konsultation eller heldags workshop

Du er hovedpersonen i dit projekt. Du ved, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Hvad du savner og hvad du ønsker forandret. Gør dig klart, hvad du ønsker hjælp med og hvilke behov du har, så tiden og ressourcerne udnyttes bedst mulig. Jo mere forberedt du er, jo mere vil du få ud af konsultationen. Det er indretning med omtanke.

Hvad skal du kunne foretage dig?

Hvilke funktioner er vigtige?

Hvilken stemning ønsker du?

Hvad er dine kæpheste?

Det forventes af dig:

 

Inden mødet: 

  • Brug de 4 hjælpespørgsmål ovenover. Fortæl kortfattet om dit projekt i en mail og hvad dit budget er. Send max. 2-3 foto. Du kan i visse sammenhænge blive bedt om at fremskaffe målfaste tegninger på rummene (eller måle rummene op, hvis tegninger ikke findes) - samt finde inspiration i den retning, du ønsker dig. Tegninger og inspiration skal ikke sendes - men er tilgængelig under konsultationen.

På mødet:

  • Indledningsvis laver vi en forventningsafstemning, hvad du forventer at få med dig fra mødet. Afhængig af projektets omfang vil emnerne blive prioriteret i rækkefølgen 1 (vigtigst), 2, 3 osv.

  • Afklaring omkring dine behov

  • Gennemgang af aktuelle rum, møbler og inventar. Undervejs udveksles ideer til tiltag og du vil få inspiration og vejledning om møbelvalg, placering, lys, farver, funktioner, stemninger mv.

  • På baggrund af mødet vil der blive udarbejdet en plan - en køreplan med opsummering, skitsering og en tidsplan - for det videre forløb. 

 

Den store forskel på en 3-timers konsultation og en heldags workshop er, at der er tid til at gå praktisk til værks på workshoppen. Vi realiserer ideer og løsninger i det omfang, det lader sig gøre nu og her, og arbejder os frem mod et aftalt mål.

 

Efter mødet:

  • Nu er du i gang! Det kan være en god idé at aftale tid til opfølgning efter fx 2-3 uger. En opfølgning kan afklare spørgsmål, tilføje inspiration samt korrigere det igangværende projekt, så du ved, at du er på rette vej. Der er gennemsigtighed i pris og ydelse og du styrer selv, hvor langt du vil gå. ​

Læs mere om Koncept og pris

MANGOR STUDIO 

indretning med omtanke

 

Lotte Lior Mangor

arkitekt cand. arch.

Risvang Allé 25

8200 Aarhus N.

Mail: kontakt@lottemangor.dk

Mobil: 2681 3091

  • Sort Facebook ikon
  • Sort LinkedIn ikon
  • Sort Pinterest Icon
  • Sort Instagram Icon

© MANGOR STUDIO - indretning med omtanke