top of page
Fællesskabet
 
Forsamlingshuse, foreninger, klubber mm.

Danmark har et rigt foreningsliv. Her er mødesteder for klubber og i mindre landsbysamfund findes forsamlingshuse, hvor folk samles omkring forskellige aktiviteter og fælles interesser. Især forsamlingshusene er værd at fremhæve. Mange repræsenterer klassisk og bevaringsværdigt bygningshåndværk og dansk bygningskultur.

Hvor der er mennesker vil der uundgåeligt komme et stort slid på rum og inventar. Inventar, som er ødelagt, vægge, som er afskallede, gulve, som er slidte, rekvisitter, som ligger i et hjørne og ikke har en fast plads. Rod akkumulerer mere rod. Slitage akkumulerer endnu hårdere brug af inventar. Det samlede indtryk af lokaliteten bliver forringet og måske vil lysten til at komme også gradvist forsvinde. Hvorfor? Fordi alt i et rum har betydning for vores oplevelse af det.

Måske skal der ikke så meget til at vende indtrykket?. Måske en retænkning af rummenes funktion, bearbejdning af overflader og lidt knofedt kan gøre det.

 

Du er en del af et fællesskab og situationen er at:

  • Lokaliteter og inventar er nedslidte og uopdaterede

  • Økonomien er begrænset i forhold til at investere i fornyelse

  • Rummene er utilstrækkelige i forhold til nye behov

  • Der er behov for mere plads til fælles aktiviteter

  • Der mangler opbevaringsplads

Dit/jeres udbytte ved professionel rådgivning er:

  • Klarhed over funktioner, behov og ønsker

  • Fornyet syn, glæde og inspiration i det eksisterende

  • Harmoni og sammenhæng - vi finder den røde tråd

  • Tydeligere identitet - hvem er vi!

  • At der er plads til det, der skal være plads til

Læs mere om Koncept og pris

bottom of page