MANGOR STUDIO 

indretning med omtanke

 

Lotte Lior Mangor

arkitekt cand. arch.

Risvang Allé 25

8200 Aarhus N.

Mail: kontakt@lottemangor.dk

Mobil: 2681 3091

 • Sort Facebook ikon
 • Sort LinkedIn ikon
 • Sort Pinterest Icon
 • Sort Instagram Icon

© 2020 MANGOR STUDIO - indretning med omtanke

Bevidst eller ubevidst, vi forholder os til de rum, vi lever og færdes i - hjemmet, arbejdet, klubben, offentlige instanser, butikker mv.  Vi synes noget og mærker noget. Hvert rums volumen, loftshøjden, måden man kommer ind og går ud på, dagslysforhold, farver, materialesammensætning, strukturer, møblering og belysning – alle elementer i en indretning har betydning for, hvad vi oplever. Fungerer det i praksis? Er her rart at være?

 

Vi danskere bruger 80-90% af vores tid indendørs - heraf er ca. 2/3 af tiden i egen bolig. Med visionen om at indtænke bæredygtighed i indretningen har MANGOR STUDIO udviklet 7 designprincipper, som er formet omkring de faktorer, der udgør et rum og en rumlig oplevelse.  Bæredygtig indretning handler om meget mere end økologi og bæredygtig producerede produkter. Det handler om at vise ansvarlighed og omtanke for os selv, for hinanden og for miljøet.

De 7 designprincipper kredser om:

 

 1. Trivsel og relationRum og design påvirker psykologisk og fysiologisk og måden, vi er sammen på. Stemningsværdier og funktionsværdier

 2. Indeklima og sundhed: Lys, luft, ventilation, akustik, temperatur og renhed. Faktorer, der kan have indvirkning på sundheden

 3. Funktion og æstetik: Hvad skal rummet kunne? Hvilken stemning skal der være? Visuel støj, rod, uhensigtsmæssig brug eller ageren, for mange ting eller aktiviteter kan skabe ubalancer 

 4. Materialer og farver: Kontraster, sammenhæng, balance og synergi i rum = identitet.

 5. Vedligehold og genbrug: Kvalitet og god vedligehold skaber værdi og besparelser på den lange bane

 6. Økonomi: investering med omtanke (undgå fejlkøb). Tid, tilgængelig viden og kompetence

 7. Kommunikation: Rummenes tydelige kommunikation. Gennemsigtig i samarbejde, pris og proces. Indflydelse på eget projekt 

Læs mere om De 7 designprincipper på Blog'en

Bæredygtig indretning er indretning med omtanke!

Læs mere om de forskellige konsulentydelser